Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury 2011
Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego 2014
Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury 2016