Podwórka na temat:

Projekt zakładał odczarowanie sześciu podwórek na dzielnicy Dziesiąta, które za sprawą kilkumiesięcznej twórczej pracy mieszkańców i animatorów staną się atrakcyjną przestrzenią, otwartą na realizację działań sąsiedzkich w różnych obszarach tematycznych – „Podwórka na temat”. Wykorzystując potencjał mieszkańców oraz ukryte piękno miejsc, chciał doprowadzić do przeistoczenia 6 brzydkich podwórek w podwórka estetyczne, które staną się kulturalną wizytówką dzielnicy i miasta. Tworzenie „Podwórek tematycznych” było dobrą okazją do wspólnej integracji i pracy mieszkańców, lepszego poznania się, wykorzystania potencjałów drzemiących w ludziach i miejscach. Projekt zakładał wzmocnienie mieszkańców przez działania, które będą odbywały się w Centrum Społecznościowym na Dz. Dziesiąta, zlokalizowanie tam działań artystycznych. Pozwoli to na szersze spojrzenie na działania podwórkowe – poza wymiarem estetycznym i społecznym, przyświecała myśl o wymiarze ekonomicznym – jak mieszkańcy podwórek mogą na nich zarabiać.

https://www.facebook.com/podworkatematyczne

Pelasia i przyjaciele:

Podwórkowa telewizja śniadaniowa

https://www.facebook.com/Pelasia-i-przyjaciele-1269976953035291

Teatr Pierwszej Pomocy:

Połączenie teatru i nauki pierwszej pomocy – nauka przez teatr i zabawę

Wirowanie – muzykowanie:

Cykl koncertów i warsztatów na dzielnicy Dziesiątej w Lublinie.

Projekt zakończony wydaniem plyty.

Porankowy zawrót głowy:

Warsztat tworzenia książki opiera się na autorskim pomyśle stworzenia książki ”Poranki”. W czasie spotkań warsztatowych uczestnicy uczą się jak przeprowadzić cykl wydawniczy i jak przygotować książkę od wymyślenia tematu, poprzez napisanie, stworzenie ilustracji, kontakt z wydawnictwem , druk, promocję i sprzedaż.

ON STREET – SONDA ULICZNA warsztaty filmowo montażowe:

Passione Christi Lublin